Libre 2 Armband + Aufkleber - Dia-Style SE Dunkel– Kaio-Dia