Verstellbare Fixierband für Dexcom G7 Sensor - Dia-Style– Kaio-Dia